کارگاه ها

لیست کارگاه‌هایی که تاکنون در واحد برگزار شده است:


 ·         پروپوزال نویسی ویژه اعضاء هیات علمی
·         روش تحقیق مقدماتی ویژه اعضاء هیات علمی
·         نحوه دسترسی به مقالات علمی بانک های اطلاعاتی علوم پزشکی ویژه اعضاء هیات علمی
·         روش تحقیق پیشرفته 1 و 2ویژه اعضاء هیات علمی
 
واحد آمادگی خود را جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی با توجه به نیاز و درخواست اعضاء محترم هیات علمی اعلام می‌دارد.