برنامه هفتگی فعالیت­های واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی کوثر
 ایام هفته
مشاوره آمارو اپیدمیولوژی
مشاوره طراحی پژوهش
مشاوره مقاله نویسی
شنبه
زهرا سادات محمدی
سیمین دخت مولاوردیخانی
سیمین دخت مولاوردیخانی
یکشنبه
زهرا سادات محمدی
سیمین دخت مولاوردیخانی
سیمین دخت مولاوردیخانی
دوشنبه
---
سیمین دخت مولاوردیخانی
سیمین دخت مولاوردیخانی
سه شنبه
---
سیمین دخت مولاوردیخانی
سیمین دخت مولاوردیخانی
چهارشنبه
---
سیمین دخت مولاوردیخانی
سیمین دخت مولاوردیخانی
پنجشنبه
---
سیمین دخت مولاوردیخانی
سیمین دخت مولاوردیخانی
 
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 569
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53348839 تعداد بازديد زيرپورتال: 26354 اين زيرپورتال امروز: 122 سایت در امروز: 29387 اين صفحه امروز: 1