معرفی کارشناسان


نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

روزهای حضور در واحدشرح وظایف

تلفن تماس

سیمین دخت مولاوردیخانی
مهندسی بهداشت محیط
تمام روزهای هفته
 
 
-پشتیبانی اعضای هیات علمی در امور تحقیقاتی
 
-تنظیم مقالات جهت سابمیت

-پیگیری امور اداری، عمومی و اجرایی واحد

-مدیریت پورتال واحد
 
- ثبت  IRCT


 
 
  
 

+98 28
32236375
داخلی : 284


زهراسادات محمدی
 
 
 
 
 
 
کارشناسی آمار زیستی
 
 
 
 
 
 
شنبه، یکشنبه
 
-پشتیبانی اعضای هیات علمی در امور تحقیقاتی 
 
-پیگیری انجام کلیه امور آماری مرتبط با طرحهای
پژوهشی (آنالیز آماری، ورود اطلاعات، پی گیری اطلاعات و...)
 
-ارائه مشاوره آماری به مجریان طرحهای تحقیقاتی
 
-آماده سازی و انجام امور آماری مرتبط با طرحهای پژوهشی و ارسال آن برای اساتید


 
 


 
+98 28
32236375
داخلی : 284
 
 
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 325
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53349175 تعداد بازديد زيرپورتال: 26407 اين زيرپورتال امروز: 121 سایت در امروز: 29723 اين صفحه امروز: 2