اخبار اسلایدی
فراخوان چاپ مقاله در مجله Social Health and Behavior

اساتید معظم، محققین و پژوهشگران ارجمند، دانشجویان گرامی به استحضار می رساند مجله انگلیسی زبان دانشگاه علوم پزشکی قزوین با عنوانSocial Health and Behavior (SHB)   که در حوزه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت (SDH) شروع به فعالیت نموده است، آمادگی چاپ مقالات حاصل از پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکتری و مقالات اعضای محترم هیات علمی را به صورت رایگان در زمینه های مختلف سلامت روان، حمایت های اجتماعی، اعتیاد، نابرابری های اجتماعی- اقتصادی، فنون تغییر رفتار، سیاستگذاری سلامت و تجربیات بالینیدر حوزه های اجتماعی دارد.

فصلنامه Social Health and Behavior     از کلیه اساتید، محققان و علاقمندان در تخصص های آموزش و ارتقای سلامت، پرستاری، انسان شناسی، مراقبتهای اولیه، بهداشت جهانی، روانشناسی سلامت، سیاستگذاری سلامت، جامعه شناسی، اقتصاد سلامت، مدیریت سلامت و سایر رشته های مرتبط دعوت می نماید جهت چاپ مقالات و مطالب برجسته خود در نشریه، به وبسایت نشریه مراجعه نمایند.www.journalonweb.com/shb/
 

لازم به ذکر است که طبق برنامه ریزی صورت گرفته اولین شماره این مجله در اوایل تیرماه 1397 منتشرخواهد شد.

جهت دریافت راهنمای نگارش مقاله اینجا کلیک نمایید