اخبار اسلایدی
سومین همایش پژوهشی- دانشجویی دانشکده پزشکی برگزار شد

کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی سومین همایش پژوهشی- دانشجویی را با محوریت ویژه علوم اعصاب و سایر شاخه‌های علوم پایه و بالینی پزشکی، اپیدمیولوژی و بهداشت، پرستاری و پیراپزشکی، دندانپزشکی، تغذیه و داروسازی برگزار کرد.

این همایش در قالب 4 پنل سخنرانی و پوستر بود که پنل اول و دوم متشکل از؛ 11 و 10 سخنرانی و پنل سوم و چهارم شامل؛ 12 و 12 ارائه پوستر با داوری اعضای هیأت علمی؛ دکتر اصلانی مهر، دکتر سلیمان نژاد، دکتر میرزاده، دکتر ظفری، دکتر نادری و دکتر حق دوست و داوری اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه شامل؛ علی سربازی، الهام حسن نیا، احسان محمدی، میلاد موسی زاده و محمدعلی حسینی بود.

در پایان همایش از گیلدا خندان و آزاده رحمانی به عنوان سخنرانان برتر و پوریا سلیمانی و امیررضا گرانفر به عنوان ارائه دهندگان پوستر برتر؛ با اهدای جوایز، لوح تقدیر و تندیس قدردانی شد.

همایش مذکور با حضور دکتر منوجهر مهرام رییس دانشگاه، دکتر سیدامیر فرزام رییس دانشکده پزشکی، دکتر سیدمهدی میرهاشمی مدیر پژوهشی دانشگاه، دکتر حسین پیری و دکتر الهام حاجی علیلو سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه و دانشکده پزشکی و اعضای هیأت علمی علوم پایه و بالینی، روز دوشنبه 28 آبان 1397 در سالن اجتماعات شهید بابایی دانشکده پزشکی برگزار شد.