اخبار اسلایدی
برگزاری اولین رویداد ایده پردازی سلامت

عطف به مصوبه شورای فن آوری سلامت دانشگاه و اهداف کارگروه دانشگاه نسل سوم مبنی بر گسترش فرهنگ ایده پردازی در دانشگاه، مرکز رشد فناوری های زیست پزشکی دانشگاه، در نظر دارد "اولین رویداد ایده پردازی سلامت" را در روز سه شنبه مورخ 1397/9/27  در سالن آمفی تاتر شهید بابایی دانشگاه برگزار نماید. رقابت بصورت آزاد و در بین دانشجویان، کارکنان و اعضاء هیات علمی و در محورهای ذیل برگزار خواهد شد.

 

محورهای رویداد:

  • تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی
  • تجهیزات کمک آموزشی و مراقب سلامت
  • دارو
  • نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی
  • سلامت و تغذیه
  • فن آوری اطلاعات در سلامت

 

 

  پوستر
 

  فرم