اخبار اسلایدی
فراخوان بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی سال 1398
 نظر به برگزاری بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در دیماه سالجاری، به استحضار می رساند مطابق فراخوان و دستورالعمل پیوست، فرایند ثبت نام و ارسال آثار برای این جشنواره از   98/04/15  لغایت 98/07/30  به صورت آنلاین و از طریق سامانه جشنواره به آدرس های   " razi.hbi.ir " و " razi.research.ac.ir " قابل دسترسی است.

 دریافت دستورالعمل ثبت نام

 دریافت فراخوان