اطلاعیه
فراخوان طرح های تحقیقاتی موسسه نیماد

بدین‌وسیله فراخوان ششم طرح‌هاي تحقيقاتي (خرداد‌ماه ١٣٩7) مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (NIMAD) را به اطلاع می‌رساند. در این راستا، سامانه مديريت پژوهش مؤسسه (http://rms.nimad.ac.ir) از روز اول لغایت 31 خرداد‌‌ماه ۱۳۹7 آماده ثبت طرح‌هاي تحقيقاتي اوليه (pre-proposals) پژوهشگران در چهار گرنت مختلف: الف- گرنت اصلی، ب- گرنت محقق جوان، ج- گرنت با اعتبار محدود و د- گرنت مقاله برتر است. لازم به تذکر است این مهلت مطابق معمول فراخوان‌های مؤسسه تمدید نخواهد شد.

اطلاعات بیشتر در خصوص اولویت‌های کمیته‌‌های علمی- تخصصی، راهنمای متقاضیان، فرایند ثبت و ارزیابی طرح‌های تحقیقاتی مؤسسه در وب سایت مؤسسه به نشانی http://nimad.ac.ir  قابل دسترس است.