اطلاعیه
فراخوان بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی سال 1397
به استحضار می رساند فرایند ثبت نام و ارسال آثاربرای بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، از تاریخ اول تیرماه  آغاز و تا پایان مهرماه سالجاری ادامه خواهد یافت این امر به صورت آنلاین و از طریق سامانه جشنواره به آدرس های    "razi.hbi.ir" ، " razi.research.ac.ir" و"razifestival.ir" انجام پذیر می باشد.