اطلاعیه
انتشار نود و نهمین شماره مجله علمی- پژوهشی دانشگاه

   شماره 99 مجله علمی- پژوهشی دانشگاه مربوط به دو ماهه مهر و آبان 97 در پایان آبان ماه بر روی سایت مجله قرار گرفت.

این شماره حاوی 10 مقاله می‌باشد که از این بین؛ 7 مقاله با افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی قزوین و 3 مقاله خارج از دانشگاه بوده است و به‌صورت رایگان در دسترس خوانندگان قرار می‌گیرد.

 

لینک دسترسی به مقالات:

http://journal.qums.ac.ir/browse.php?cur=1&slct_pg_id=45&sid=1&slc_lang=fa