اطلاعیه
اطلاع رسانی تسهیلات سربازی جهت اعضای فعال در شرکت های دانش بنیان

به استحضار می رساند مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان با هدف تسهیل "زیست بوم کسب و کارهای دانش بنیان"، برنامه هایی در زمینه تسهیلات سربازی اعضای فعال در شرکت های دانش بنیان و فناور را در قالب دو طرح زیر اجرا می نماید:

1- انجام پروژه جایگزین خدمت در صنایع دفاعی و کشوری:

نخبگان فناور در صورت احراز شرایط و کسب امتیازهای مصوب می توانند به عنوان انجام خدمت نظام وظیفه، از طریق معرفی به مرکز نخبگان نیروهای مسلح پروژه ای را برای یکی از صنایع دفاعی و کشوری انجام دهند.

  2- امریه در شرکت دانش بنیان:

نخبگان فناور در صورت احراز شرایط و کسب امتیاز های لازم می توانند به عنوان انجام خدمت نظام وظیفه، به عنوان مامور (امریه) در طول مدت خدمت، در یکی از شرکت های دانش بنیان فعالیت نمایند.

براین اساس افراد فعال در شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری با توجه به جدول مقایسه ای پیوست و توضیحات مختصر ارائه شده، میتوانند از طریق سامانه سینا Sina.bmn.ir در خواست خود را ارسال نموده و از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی بهره مند گردند. اطلاعات تفضیلی درباره دو طرح فوق در سامانه Daneshbonyan.ir  نیز قرار دارد.