اطلاعیه
اطلاعیه دوره دانش افزایی و توانمندسازی استادان در دانشگاه
مدرس دوره آقای دکتر عبدالعظیم کریمی 
تاریخ برگزاری : 23 و 30 خرداد 1398 (صبح و بعدازظهر به مدت 16 ساعت)
محل برگزای : سالن اجتماعات دانشکده پرستاری مامایی
مهلت ثبت نام وشرکت در دوره تا تاریخ 9خرداد
آدرس ثبت نام : ziafatasatid.nahad.ir