• ساعت : ۸:۵۲:۱۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ 
كارگاه آموزش تئوری و عملی تكنیك الایزا و تفسیر نتایج آن

 کارگاه آموزشی آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی قزوبن تحت عنوان «آموزش تئوری و عملی تکنیک الایزا و تفسیر نتایج آن» در تاریخ 5 بهمن ماه سال جاری ساعت 9 الی 14، در آزمایشگاه جامع تحقیقات واقع در کلینیک محمد زاده در تاریخ 1400/11/05 برگزار می‌گردد. شایان ذکر است جهت ثبت نام کارگاه مبلغ 50 هزار تومان به شماره حساب 37168721 بانک رفاه به نام سایر منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین با شناسه ۱۴۰۰۰۲۵۶۷۵۸۱۷ و جهت اطلاعات بیشتر با شماره تماس 02833651255 تماس بگیرید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0